• Instagram
  • Instagram
  • Hemen Teklif Al

Çevre Politikamız

Biz, Doğa Enerji, çevreye duyarlı bir enerji şirketi olarak, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, atık yönetimi, çevre dostu ürünler ve karbon ayak izi azaltımı gibi çevresel konulara büyük önem veriyoruz.

Doğal Kaynakların Korunması
Doğal kaynakların korunması, bizim için sürdürülebilir bir gelecek için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, faaliyetlerimizde doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanarak, çevreyi korumak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.

Enerji Verimliliği
Enerji verimliliği, çevre dostu bir enerji üretiminin temelidir. Enerji tüketimimizi azaltmak ve enerji verimliliği artırmak için, sürekli olarak çalışmalar yaparak, yenilikçi teknolojileri kullanarak, enerji tüketimimizi azaltacak ve enerji verimliliğimizi artıracak yolları arıyoruz.

Atık Yönetimi
Doğa Enerji'nin atık yönetimi politikası, atık üretiminin önlenmesi, kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve uygun depolama ve bertaraf yöntemleri ile çevrenin korunmasına odaklanmaktadır.

Çevre Dostu Ürünler
Şirketlerin, çevre dostu ürünleri tasarlamaları, üretmeleri ve pazarlamaları, doğal kaynakların korunması ve tüketici taleplerine yanıt vermesi açısından önemlidir.

Karbon Ayak İzi
Şirketlerin karbon ayak izini azaltmak için çalışmalar yapmaları, sera gazı emisyonlarını azaltmaları ve iklim değişikliğine karşı mücadele etmeleri açısından önemlidir.
 
Çevre Bilinci
Çalışanlar ve toplumda çevre bilinci oluşturulması, şirketlerin çevre politikalarında önemli bir yere sahiptir. Çalışanların eğitimi, çevre konusunda farkındalık yaratmak için yapılacak aktiviteler ve toplumsal farkındalık yaratan kampanyalar, şirketlerin çevre politikalarını destekler.